Wrocław jest pełen cmentarzy, także tych poświęconych żołnierzom. Jednym z najbardziej popularnych jest Cmentarz Oficerów Radzieckich, ale nie każdy wrocławianin zdaje sobie sprawę, że w mieście znajduje się również Cmentarz Żołnierzy Włoskich.

 

Cmentarz Żołnierzy Włoskich to nekropolia, na której pochowani zostali żołnierze włoscy, a dokładnie jeńcy, którzy zostali wzięci do niewoli niemieckiej po przegranej bitwie pod Caporetto w 1917 roku.

 

Budowę cmentarza rozpoczęto w 1927 roku

Budowę Cmentarza Żołnierzy Włoskich zaczęto w 1927 roku. Koszty budowy pokrywał rząd włoski. Łącznie na cmentarzu złożono szczątki ponad tysiąca żołnierzy włoskich zmarłych w obozach jenieckich we Wrocławiu, a także w innych miastach Dolnego Śląska i innych obszarów Niemiec.

 

Cmentarz został zbudowany w wydzielonej z Cmentarza Grabiszyńskiego III kwaterze pod numerem 50. W jego centralnej części umieszczono stanął obelisk zaprojektowany przez Angelo Regrettiego. Znajduje się na nim napis w języku włoskim: „Pax – L’Italia ai suoi figli caduti nella guerra mondiale MCMXV-MCMXVIII” (Pokój – Włochy swoim synom poległym w wojnie światowej 1915-1918).

 

Uroczystość otwarcia cmentarza miała miejsce w 1928 roku. Warto też wspomnieć, że pod koniec 1943 roku pochowano tutaj również innych 20 żołnierzy włoskich, którzy byli wzięci do niewoli i prawdopodobnie rozstrzelani we Wrocławiu po odsunięciu Mussoliniego od władzy.

 

Cmentarz Żołnierzy Włoskich obecnie

Na cmentarzu znajdują się jednolite nagrobki z imionami i nazwiskami, a także datami urodzin i śmierci żołnierzy. Obecnie kwatera otoczona jest terenem Parku Grabiszyńskiego.

 

Cmentarz ten obecnie nie jest czynny. Jest jednak otwarty dla osób chcących oddać cześć żołnierzom włoskim. 1 listopada niektórzy mieszkańcy Wrocławia przychodzą na nekropolię i zapalają znicze, aby uczcić pamięć pochowanych w tym właśnie miejscu.

 

Inne cmentarz wojskowe we Wrocławiu to:

  • Cmentarz Żołnierzy Polskich
  • Cmentarz Oficerów Radzieckich
  • Cmentarz Żołnierzy Radzieckich na Skowroniej Górze