W powszechnym mniemaniu Wrocław to stare piastowskie miasto, które następnie przez lata było w niemieckich rękach. Tendencja do pomijania wpływów czeskich jest niepokojąca, bo mieli oni ogromny wpływ na to, czym miasto było i jest. Kilka faktów warto zatem przypomnieć. Czeski Wrocław to w końcu kilkaset lat historii miasta.

Powstanie Wrocławia

To właśnie Czesi założyli Wrocław. Tak głosi tradycja, która tłumaczy nazwę ówczesnego grodu, wywodząc ją od czeskiego księcia Wratysława, panującego w latach 915-921. Istnieją również inne hipotezy, jednak osobiście skłaniam się ku temu właśnie wytłumaczeniu. Ówczesne dzieje Wrocławia są dość mgliste, nie ma wątpliwości jednak co do tego, że położony na przecięciu wielu szlaków handlowych gród rozwijał się prężnie. O jego wartości może świadczyć fakt prób zdobywania go przez innych, co w końcu udało się piastowskim książętom. Na kilka stuleci Wrocław stał się – mówiąc dość skrótowo – polski.

Czeski Wrocław

Średniowieczne losy miasta są czasami rozkwitu, przerywanego najazdami Czechów, Niemców i Mongołów. Na skutek wygaśnięcia piastowskiej linii książąt wrocławskich, miasto ponownie znalazło się w rękach czeskich w 1355 roku. Następne dwa stulecia to właśnie historia czeskiego Wrocławia. Mimo częstych wojen, z których najbardziej znane to oczywiście husyckie toczone w latach 1419 – 1436, miasto rozwijało się coraz prężniej.

W ciągu czeskiego panowania we Wrocławiu ukończono budowę murów miejskich, odbudowywanych aż do roku 1351, w tym samym roku cesarz Karol IV funduje kościół św. Doroty, stojący na ulicy Świdnickiej. Z 1362 z kolei pochodzą pierwsze wzmianki o zegarze na ratuszu miejskim. Od roku 1363, po serii wielkich pożarów trawiących miasto, rada miejska nakazuje budowę domów z cegły. Niedługo potem, bo w roku 1387 uruchomiono pierwsze miejskie wodociągi. W tym samym roku Wrocław dołączył do Związku Hanzeatyckiego, co pozwoliło mu na jeszcze lepszy rozwój handlu. Wzrost znaczenia miasta był widoczny w jego stałej rozbudowie, w początkach XVI wieku rozbudowano znacznie ratusz, co miało podkreślać większe znaczenie Wrocławia. Miasto handlowe dość szybko chłonęło nowinki pochodzące ze świata i już w 1523 roku odbyło się tu pierwsze nabożeństwo protestanckie, w krótkim czasie większość rady miejskiej zmieniła wiarę.

Koniec czeskiego Wrocławia

Panowanie Luksemburczyków we Wrocławiu zakończyło się w roku 1526 wraz ze śmiercią króla Czech, Ludwika Jagiellończyka, w bitwie pod Mohaczem. Na skutek sukcesji na tronie czeskim władzę nad całym terytorium ówczesnego państwa czeskiego, a zatem i Wrocławiem, przejęli Habsburgowie. Ale to już okazja na zupełnie inną opowieść. Warto jednak pamiętać o trwającym prawie dwieście lat czeskim panowaniu we Wrocławiu, gdyż w tamtym okresie miasto stało się jednym z największych w tej części Europy, a co straciło dopiero po II wojnie światowej.