Każda nazwa miasta ma swoją historię. Nie zawsze jednak jest ona w pełni odkryta. Podobnie jest z miastem Wrocław, ponieważ nie jest jasne, skąd tak naprawdę pochodzi ta nazwa. Badacze mają jednak pewne hipotezy. Dlaczego więc Wrocław jest Wrocławiem?

 

Najstarsze zapisy nazwy dzisiejszego Wrocławia pochodzą z okresu średniowiecznego. Możemy znaleźć je w zapiskach Thietmara –  biskupa merseburskiego, kronikarza, który napisał „Kroniki” będące ważnym źródłem historii Niemiec i Polski. Biskup ten określa Wrocław jako Wrotizlaensem i Wortizlava, a potem jako Vuartizlau.

 

Wrocław, czyli gród Wrocława lub Vratislava?

Nazwy podane przez Thietmara mogą wskazywać na to, że pochodzenie nazwy miasta związane jest z konkretną osobą, która mogła nazywać się Wrocław, Wrocisław czy Warcisław. W okresie średniowiecznym było to dość popularne imię wśród polskiego rycerstwa.

 

Inna hipoteza mówi, że nazwa Wrocław pochodzi od imienia zmarłego w 921 roku księcia czeskiego Vratislava I. Istnieją przypuszczenia, że być może panował on w tym czasie nad grodem i miał być jego założycielem. Koncepcja ta wskazuje Vratislav umocnił znajdujący się nad Odrą, a dokładnie na Ostrowie Tumskim gród należący do Ślężan. Jednak historycy spierają się, ponieważ datę założenia grodu wskazuje się jako lata 940-970, czyli już po śmierci Vratislava I.

 

Z kolei niemiecka nazwa miasta, czyli „Breslau” ma słowiańskie pochodzenie. Skąd jednak wzięła się wymiana litery „W” na „B”? Wynikało to najprawdopodobniej z trudności w artykulacji nazwy z „W” przez Niemców. Właśnie dlatego częściej zaczęto stosować wersję z literą „B”.

 

Co oznacza nazwa „Wrocław”?

Polska nazwa miejscowości „Wrocław” to skrót od staropolskiego imienia Wrócisław. Wrócisław lub Vratislaw. Jest to imię złożone, podobnie jak Bolesław czy Mirosław. Pierwsza część znaczy „wracać”, „zwracać”, „obalać przeciwnika”, „zmusić kogoś do ucieczki”. Druga część, czyli „sław” znaczy „imię”, „poważanie”, „reputacja”, „sława”.

 

Wobec tego nie mamy żadnych dokładnych informacji dotyczących tego, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wrocław.