Bazylika pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, która określana jest też Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym, jest jednym z większych i cenniejszych zabytków sakralnych w mieście. To gotycki kościół mający wysokość aż 91,46 metra, który znajduje się w północno-zachodnim narożniku rynku. To właśnie w nim możemy zobaczyć epitafium Sebalda Saurmanna – wyjątkowe świadectwo mieszczańskiego epitafium obrazowego z początku XVI wieku.

 

Późnogotyckie epitafium Sebalda Saurmanna z kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu jest wmurowane przy filarze międzynawowym świątyni. Przedstawi ono motyw Piety w otoczeniu świętych. Datowane jest dokładnie na rok 1507. W tym okresie epitafia były powszechne w sztuce Wrocławia.

 

Co prezentuje epitafium Sebalda Saurmanna?

Epitafium (napis umieszczony na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego) wykonane jest z piaskowca. Ma prostokątny kształt, na którym ukazana jest Pieta (przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa) w otoczeniu świętych.

 

W centralnym miejscu kompozycji możemy zobaczyć Matkę Boską Bolesną, która trzyma ciało Jezusa. Powyżej możemy zobaczyć wizerunki świętych, w tym Wawrzyńca (patrona starszego kościoła, w miejscu obecnej fary), Jana Chrzciciela (patrona diecezji wrocławskiej), Jadwigi Śląskiej, Katarzyny Aleksandryjskiej, Barbary z Nikomedii oraz Sebalda z Norymbergi (patrona zmarłego).

 

W dolnej strefie możemy zobaczyć Sebalda Saurmanna – modlącego się i błogosławionego przez jego patrona. Wraz z nim możemy zobaczyć także liczbą rodzinę podzieloną na członków żeńskich i męskich. Kobiety możemy rozpoznać po długich sukniach i welonach.

 

Poniżej możemy zobaczyć inskrypcję: „Anno d[omi]ni MCCCCCVII Jar Am dornstag noch Jacobi/starb d[er] erber sebald saurma(nn) purg(er) zu preslaw dem got genod[e]”.

 

Cenne epitafia we wrocławskich kościołach

Epitafium Sebalda Saurmanna to jeden z przykładów mieszczańskiego epitafium obrazowego. Podobne dzieła znajdowały się również we wnętrzach i na elewacjach innych kościołów, między innymi Świętej Marii Magdaleny i Świętej Elżbiety.