Gdy zaczynają się zimne dni, powietrze w wielu miejscowościach w Polsce, w tym także we Wrocławiu, staje się niebezpieczne. Przekroczone normy zapylenia sprawiły, że jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym krajem w całej Unii Europejskiej. Aby temu zapobiegać, ważna jest wymiana pieców na nowe, a także edukacja mieszkańców. Równie istotne jest reagowanie, gdy widzimy, że ktoś pali w piecu odpadkami. Jak możemy zgłosić to we Wrocławiu?

 

Według badań co roku w Polsce w domowych piecach pali się przeszło 2 miliony ton odpadów! Oznacza to, że do powietrza dostaje się bardzo dużo toksycznych substancji, które zagrażają całemu środowisku. To właśnie dlatego w ciągu sezonu grzewczego notuje się znacznie częstsze zgony wynikające z bardzo złej jakości powietrza. Szczególnie narażone są osoby starsze, chorujące na serce.

 

Obowiązuje zakaz palenia odpadów

W całej Polsce, w tym również we Wrocławiu, obowiązuje zakaz palenia opadów w instalacjach grzewczych budynków. Każda osoba, która zauważa, że ktoś spala odpady, może zgłosić to odpowiednim służbom. Można otrzymać karę w wysokości do 500 złotych. Z kolei wtedy, gdy sprawa trafi do sądu, można otrzymać karę grzywny w wysokości nawet do 5000 złotych.

 

Dlaczego nie wolno palić odpadów?

  • palenie odpadów jest przyczyną poważnych chorób układu oddechowego
  • szkodliwe substancje powstałe w wyniku spalania odpadów roznoszą się w promieniu kilkuset metrów
  • podczas spalania odpadów tworzą się duże ilości smoły i sadzy, które mogą doprowadzić do pożaru
  • spalanie odpadów przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza i niszczy środowisko naturalne

 

Jak zgłosić łamanie prawa?

Jeśli widzimy, że ktoś pali w piecu odpadami, wówczas mamy prawo zgłosić ten fakt odpowiednim służbom. Jak można zrobić to we Wrocławiu?

 

Straż Miejska Wrocławia – Oddział Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71 310 06 46 (w godzinach 7:00 – 14:00)

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 91 00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 71 372 13 06 (tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

 

Możemy wykorzystać też specjalny formularz, który znajduje się na stronie internetowej miasta Wrocław pod adresem: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/piece-to-nie-smietnik.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
  3. Uchwała nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4428).