Dolny Śląsk obfituje w liczne duże firmy. Z pewnością nie będziemy mieli problemu, by znaleźć tutaj takie kolosy przedsiębiorcze jak KGHM Polska Miedź S.A. Firma działa już od lat i prężnie działa na rynku. O czym mówimy i czym tak naprawdę jest to przedsiębiorstwo? Poznajmy je bliżej.

Kilka słów o KGHM Polska Miedź S.A.

Firma KGHM to dziś rozwinięty koncern, który prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. O KGHM jest głośno nie tylko w Europie, gdyż firma posiada aktywa zlokalizowane na trzech kontynentach. Jej główne działania to wydobycie rud, produkcja miedzi i innych metali nieżelaznych.
KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych. Jest to teraz bardzo potrzebne i firma jest głównym dostawcą surowców. Profesjonalne projekty górnicze pozwalają firmie dokonywać wielu odkryć. Nic dziwnego, że tak dobrze presferująca firma posiada obecnie zakłady produkcyjne nie tylko w Europie ale także w Ameryce Północnej i Południowej.
Polska może się poszczycić jednym z największych złóż miedzi i eksploatują je trzy kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ten surowiec jest wzbogacany w zakładach wzbogacania rud.

KGHM działa w Europie i nie tylko

Jak już wspomnieliśmy KGHM działa nie tylko w Polsce i Europie. Na świecie znajdziemy również 6 kopalń: Robinson, Carlota (USA), McCreedy West, Morrison (Kanada) oraz Franke i Sierra Gorda im. Ignacego Domeyki (Chile). Oprócz miedzi, kopalnie te produkują molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę.

KGHM to ogromna firma i lider jeśli chodzi o wydobycie surowców mineralnych. Plasuje się w czołówce światowych producentów srebra i miedzi. Firma może się także pochwalić tym, że jest jedynym w Europie producentem renu i nadreanianu amonu z własnych zasobów. To jak najbardziej spore osiągnięcie.

Miedź i srebro to ważne surowce niezbędne do rozwoju globalnej gospodarki. Polski KGHM bardzo się do tego przyczynia i wspiera praktycznie cały świat. KGHM działa już ponad 60 lat i przez ten czas wydobył ponad miliard ton urobku i wyprodukował 20 milionów ton miedzi. Obecne zasoby pozwalają na dalszą pracę przez około 40-50 lat. Złoża rud miedzi zalegają na głębokości od kilkuset do 1500 m. Mamy tutaj na myśli trzy najpopularniejsze odmiany litologiczne skał.

KGHM udaje się wydobywać rudę miedzi i przechodzi ona także przez proces wzbogacania czyli mechanicznej obróbki, który umożliwia efektywne zagospodarowanie wydobywanej rudy. Rezultatem takich działań jest otrzymanie gotowego koncentratu o takiej zawartości miedzi, który umożliwia jego przetworzenie w hucie. Proces ten jest niezbędny i bez niego nie można się obejść, gdyż średnia zawartość miedzi w polskich złożach to 1,52%. Technologia, którą stosuje KGHM pozwala na skuteczny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku. Zakłady wzbogacania rud, który działa przy polskich kopalniach KGHM produkuje rocznie około 2 milionów ton koncentratu o średniej zawartości 23% miedzi.