Wrocław wielu osobom kojarzy się z miastem studenckim. Tętniący życiem, szczególnie nocnym życiem, pełen młodych ludzi, przybyłych do Wrocławia by kontynuować naukę na jednej z kilku wyższych uczelni. Jak daleko sięga historia wrocławskich uczelni?

Reformacja w XVI w. i zalążki powszechnej nauki

Na kształt współczesnego świata wrocławskich uczelni i ich rozwój na przestrzeni wieków bez wątpienia wpływ miała reformacja. Przełomowym wydarzeniem było kazanie, wygłoszone przez Jana Hessa w jednym z wrocławskich kościołów. Dla rozwoju nauki istotnym był fakt, że po wspomnianym wystąpieniu, zdecydowana większość Wrocławia i wrocławian przyjęła protestantyzm, który przez kolejne stulecia dominował w mieście. Zmiany w świadomości społeczeństwa spowodowały, że w roku 1702 powstała pierwsza, składająca się z dwóch wydziałów uczelnia – Akademia Jezuicka. Od tamtego czasu Wrocław stał się jednym z najpowszechniejszych, studenckich miast w Polsce, w którym funkcjonują liczne uczelnie wyższe.

Uniwersytety Wrocławski

Niewątpliwie najbardziej znaną uczelnią wyższą we Wrocławiu jest Uniwersytet Wrocławski, który rozpoczął kształcenie młodych ludzi w stolicy Dolnego Śląska na początku XVIII w. Obecnie jest on jednym z osiemnastu uniwersytetów państwowych w Polsce. Uczelnia posiada bogatą ofertę dydaktyczną, kształcąc studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych, w ramach dziesięciu wydziałów, oferujących pogłębianie wiedzy oraz zdobycie wykształcenia w wielu dziedzinach, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Politechnika Wrocławska

Jest jedną z cieszących się najlepszą opinią uczelni wyższych w Polsce. Założona została w roku 1910, nosząc pierwotnie nazwę Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, a od 1918 r. nazwę zmieniono na Wyższą Szkołę Techniczną. Obecnie, na Politechnice Wrocławskiej trzynaście wydziałów, ale uczelnia oferuje możliwość nauki także w ośrodkach zamiejscowych: w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu.

Uniwersytet Ekonomiczny

Uczelnia założona została w 1947 r. jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, która w roku 1950 została upaństwowiona. Jednocześnie zmieniona została jej nazwa na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a w roku 1974 po raz kolejny zmieniona została nazwa na Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Pod tą nazwą uczelnia funkcjonowała aż do roku 2008, kiedy to decyzją Sejmu RP, Akademia Ekonomiczna przemianowana została na Uniwersytet Ekonomiczny.

Uniwersytet Medyczny

To specyficzny rodzaj uczelni wyższej, na której uzyskuje się wykształcenie wyłącznie medyczne. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kształci przyszłych lekarzy oraz ogólnie personel medyczny od roku 1811. Co prawda, uczelnia w obecnym kształcie funkcjonuje dopiero od 1950 r., jednak jej historia i tradycje sięgają początku XIX w. choć wówczas był to wydział lekarski Uniwersytetu Wrocławskiego.

I wiele, wiele innych…

Oczywiście, wymienione uczelnie to nie jedyne szkoły wyższe funkcjonujące we Wrocławiu. Jest ich znacznie więcej, a tu, przedstawione zostały tylko te, z najdłuższą historią. Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kolegium Nauczycielskie oraz wiele, wiele innych uczelni państwowych oraz prywatnych co dzień konkuruje ze sobą, stale rozszerzając i udoskonalając swoją ofertę dydaktyczną.