O tym, że Wrocław jest miastem pełnym historii chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wyjść na spacer, szczególnie na stare miasto oraz słynny Ostrów Tumski, który jest najstarszą dzielnicą Wrocławia. Nie można mu odmówić uroku i swoistej magii!

Ostrów Tumski dawniej

Z racji tego, że Ostrów Tumski jest najstarszą częścią Wrocławia od zawsze interesował on archeologów, którzy prowadząc liczne badania i wykopaliska odkrywali przeszłość tego niezwykłego miejsca. Dzięki prowadzonym badaniom udało się ustalić, że ówczesna wyspa (tak, Ostrów Tumski był kiedyś jedną z wysp!) zamieszkiwana była w okolicy kościoła św. Marcina oraz kościoła św. Krzyża. Kościół św. Marcina, to drewniana budowla sakralna wzniesiona w XI w. Początkowo miał on spełniać funkcję kaplicy książęcej. Dookoła kościoła znajdowała się woda, cały system warownych umocnień, z których Odra stanowiła naturalna barierę dla nieprzyjaciela. Bliskość tak dużej rzeki, będącej jednym z elementów szlaków komunikacyjnych pozwalał na dostarczanie mieszkańcom pożywienia.

Gród Piastowski

Ostrów Tumski to wyjątkowe miejsce, w którym swoją siedzibę mieli książęta i królowie z rodu Piastów. Początki grodu sięgają najprawdopodobniej początków X w. Wszystkie ówczesne budowle wykonane były w całości z drewna. Historia Ostrowa Tumskiego w czasach książęcych była dość burzliwa. Zbrojne najazdy, które przynosiły ze sobą zmiany w architekturze, pojawienie się murowanych budowli. Wiek XIII to dalsza, bardzo intensywna rozbudowa grodu oraz powstanie tumskiego zamku. Przez kolejne lata i stulecia po bruku Ostrowa Tumskiego spacerowali polscy królowie i książęta.

Wyspa, nie-wyspa?

Pierwotnie Ostrów Tumski był wyspą. Otoczony wodą, która stanowiła naturalna barierę dla nieprzyjaciela. Na początku XIX w. wyburzano część fortyfikacji miasta oraz zasypywano niektóre fosy i kanały. Jednym z zasypanych traktów wodnych była także odnoga Odry, która oddzielała Ostrów Tumski od Szczytnik. Do dzisiaj pozostawiona została pamiątka po zasypanym korycie rzeki. Obecnie, znajduje się tam staw Ogrodu Botanicznego.

II wojna światowa

Wojna przyniosła spustoszenie również we Wrocławiu i na Ostrowie Tumskim. Najlepiej zachowany został kościół św. Krzyża. Część kamienic odbudowano dopiero wiele lat po wojnie, a teren pozamkowy został całkowicie przekształcony, usunięto całą zabudowę, jedyną pozostawioną budowlą jest kościół św. Marcina.

Szlakiem Tumskich zabytków

Co jeszcze można zwiedzić spacerując po dzisiejszym Ostrowie Tumskim we Wrocławiu? Wspomniany już kościół św. Idziego, kościół św. Marcina, górująca nad miastem katedra św. Jana Chrzciciela, kolegiata św. Krzyża, św. Bartłomieja, most Tumski, ale także pomniki: papieża Jana XXIII, św. Jana Nepomucena czy figura św. Piotra w ogrodzie przy kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.