Muzeum Poczty i Telekomunikacji działające we Wrocławiu prezentuje różnorodne zbiory. Tylko niektóre z nich prezentowane są w gablotach, ponieważ wiele cennych eksponatów znajduje się w magazynach i możemy oglądać je tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Jednym z wyjątkowych eksponatów w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest list do Banku Polskiego z 1860 roku z pierwszymi polskimi znaczkami. Z pewnością osiągnąłby bardzo wysoką cenę podczas licytacji. W zbiorach możemy też znaleźć list króla Jana Kazimierza z 1650 roku, patent z 1794 roku z odręcznym podpisem Tadeusza Kościuszki czy pierwszy polski banknot z 1794 roku, a to tylko początek.

 

Tajemniczy list z XVI wieku

Tym eksponatem, który wzbudza dużo pytań, jest list pochodzący z 1593 roku. Został on wysłany z Dybowa do Torunia. Jest on jednym z najstarszych zachowanych listów, które zostały napisane i zaadresowane w języku polskim.

 

Innym listem dostępnym w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest list króla Polski Jana Kazimierza z 1650 roku. Jest to list w łacinie, który został opatrzony ozdobną, misterną pieczęcią – gdy nie było jeszcze znaczków, służyła ona do uwierzytelniania korespondencji. Pierwsze polskie znaczki zostały wydane dopiero w połowie XIX wieku, jak wspomnieliśmy wcześniej.

 

Przewodnik z XVII wieku

Innym interesującym eksponatem znajdującym się w zbiorach muzeów jest podręczny informator turystyczny wydany w języku włoskim w XVII wieku. W książce znalazły się również mini słowniczki z językach włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, tureckim oraz polskim. W przewodniku wymieniono polskie miasta takie jak Warszawa i Wrocław.

 

Dokument z podpisem Kościuszki

Kolejny eksponat do dokument, który mianuje Jana Arciszewskiego komisarzem generalnym Poczt Koronnych. Widnieje na nim podpis Tadeusza Kościuszki – Naczelnika Siły Zbroyney Narodowey w 1794 roku.

 

Mapa Juliusza Kolberga

W Muzeum Poczty przechowywana jest również cenna mapa sporządzona w 1817 roku przez Juliusza Kolberga. Prezentuje ona Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Poznańskie. Na mapie możemy zobaczyć między innymi trasy różnych rodzajów poczt, oznaczenia stacji pocztowych.

 

To tylko kilka różnych eksponatów, które skrywa Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu!