Wrocławianie mają wpływ na to, co dzieje się w ich mieście. W tym roku w głosowaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oddano ponad 88 tysięcy ważnych głosów. Łącznie do realizacji trafią 64 projekty, w tym 5 ogólnomiejskich oraz 59 projektów rejonowych.

 

Jak wskazuje wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj: –  Cieszy niezmiernie ta prawie stutysięczna frekwencja „w walce” o swoje projekty, których było na początku bardzo dużo – ponad 750. Co prawda to „prawie 100 tys.” nie jest najlepszym wynikiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to Wrocław jest tu zdecydowanym liderem.

 

Najwięcej głosów oddano elektronicznie, niemniej jednak spadek liczby głosów „papierowych” nie był bardzo wysoki. Większość głosujących to kobiety.

 

Na co głosowali wrocławianie?

W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na zieleń i rekreację, ponieważ trafi na nie aż 40% budżetu. Jak podkreśla wiceprezydent, jest świadczy to pozytywnie o wizerunku wrocławianina, który dba o swoje zdrowie. Oprócz zieleni, rekreacji i sportu, popularnością cieszyły się także inicjatywy pieszo-rowerowe.

 

Wyniki głosowania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/wyniki-glosowania-wbo-2017.

 

Wrocławski Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski, który określany jest również mianem budżetu partycypacyjnego, jest procesem pozwalającym mieszkańcom na uzyskanie wpływu na budżet publiczny. Historia takich budżetów sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od kilku lat budżet obywatelski działa także we Wrocławiu.

 

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) jest projektem nastawionym na aktywizację mieszkańców. Jego celem budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie dialogu pomiędzy stronami uczestniczącymi w projekcie WBO. Dla Urzędu Miasta Wrocławia jest to sposób na bliższe poznanie potrzeb wrocławian oraz zaprezentowanie mechanizmów funkcjonowania miasta.

 

Więcej informacji na temat WBO wraz z realizowanymi projektami znajdziemy na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski.