19 października prezydent miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz przedstawił założenia dotyczące Wrocławskiego Programu Antysmogowego, który ma obowiązywać przez dekadę w latach 2018-2028. Celem programu jest poprawa jakości powietrza w stolicy Dolnego Śląska. Co jest w planach?

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych we Wrocławiu istniało około 80 tysięcy lokali, które opalane były węglem. Zgodnie z ostatnim spisem powszechnym, który miał miejsce w 2011 roku, lokali tych było około 33 tysiące. To jednak nadal dużo, ponieważ smog we Wrocławiu, a także w innych miastach w Polsce pochodzi głównie z domowych palenisk. Złej jakości węgiel, palenie odpadami, nieefektywne i przestarzałe piece – to wszystko powoduje, że powietrze w okresie zimowym staje się niebezpieczne.

 

Program KAWKA+

W ramach Wrocławskiego Programu Antysmogowego zaplanowano program miejski KAWKA+, którego zadaniem jest wyeliminowanie nieekologicznych pieców we wrocławskich domach. W ciągu 6 lat planuje się wymianę pieców w tempie od 1600 sztuk do 4000 sztuk rocznie. Wszystkie paleniska mają być zlikwidowane do 2028 roku.  

 

Program KAWKA+ polega na dofinansowaniu wymiany pieców. Można otrzymać 70% dofinansowania do zakupu nowego pieca spełniającego normy. W miejskim budżecie na ten cel przeznaczono 20 milionów złotych. Jednocześnie zakłada się, że do 2024 roku we Wrocławiu powietrze nie ma przekraczać norm zapylenia.

 

Jednocześnie Wrocław planuje przeprowadzenie inwentaryzacji palenisk węglowych w domach i innych budynkach. Na nowych obszarach priorytetem ma być realizacja sieci gazowych lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, gdy jest to możliwe.

 

Edukacja w szkołach

Jednocześnie ważnym elementem strategii Wrocławskiego Programu Antysmogowego ma być prowadzenie działań edukacyjnych we wrocławskich szkołach. Temat ekologii ma być poruszany na lekcjach wychowawczych.

 

Dodatkowo w Program Antysmogowy dla Wrocławia w jeszcze większym stopniu mają zaangażować się strażnicy miejscy, którzy dotychczas przeprowadzili przeszło 2500 kontroli palenisk.