Przy wrocławskim rynku możemy zobaczyć wiele wyjątkowych zabudowań. Wśród nich przodują kamienice, które mogą pochwalić się wielowiekową historią. Dzisiaj w naszym cyklu „Wrocławskie kamienice” przyjrzyjmy się bliżej Kamienicy Pod Złotym Słońcem, która znajduje się pod adresem Rynek 6.

 

Kamienicę Pod Złotym Słońcem możemy rozpoznać po tym, że na jej elewacji znajduje się złote słońce. Swoje początki budynek ma już w XIII wieku. Aktualnie mieści się w niej Muzeum „Pana Tadeusza”, w którym możemy oglądać rękopis tej narodowej epopei. W kamienicy znajdowały się też gabinety Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich oraz Władysława i Zofii Bartoszewskich.

 

Początki Kamienicy Pod Złotym Słońcem

Kamienica ta powstała już w XIII wieku z dwóch znajdujących się na tym terenie domów. Zachowały się z nich wnęki okienne pochodzące z tego właśnie okresu. W kolejnych wiekach kamienica była wielokrotnie powiększana, przebudowywana. Swój ostateczny wygląd uzyskała w XVII wieku, gdy przebudowano ją w barokowym stylu. Kolejne remonty, jednak z zachowaniem owego stylu, miały miejsce w pierwszej połowie XVIII wieku.

 

Co ciekawe, Kamienica Pod Złotym Słońcem wielokrotnie gościła ważnych gości, podobnie jak znajdujące się w pobliży kamienica z Błękitnym Słońcem i Kamienicą Pod Siedmioma Elektorami – wszystkie te budynki były połączone ze sobą przejściami. W przeszłości Kamienica Pod Złotym Słońcem była również rezydencją króla Czech Władysława Jagiellończyka, cesarza Rudolfa II oraz Ferdynanda II.

 

II wojna światowa a Kamienica pod Złotym Słońcem

W trakcie II wojny światowej wiele wrocławskich zabudowań uległo zniszczeniu. Niemniej jednak wrocławski rynek w dużej mierze przerzedł przez wojenną zawieruchę bez większych zniszczeń. W okresie działań wojennych zachodnia pierzeja rynku, przy której położona jest Kamienica Pod Złotym Słońcem, nie została uszkodzona w dużym stopniu.

 

Kamienica Pod Złotym Słońcem obecnie

Od roku 1965 do grudnia 2004 w prezentowanej kamienicy mieściły się sale ekspozycyjne Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Po najnowszym remoncie zaczęło w nim działać Muzeum „Pana Tadeusza”.