12 grudnia ubiegłego roku wrocławskie Muzeum Poczty i Telekomunikacji obchodziło kolejną, 58 rocznicę powstania. Muzeum jest jedyną tego typu placówką w Polsce. Placówka kontynuuje tradycje muzealnictwa pocztowego, sięgające pierwszych lat II RP. Przedwojenne Muzeum Poczty i Telekomunikacji istniało w stolicy do 1951 roku, kiedy zostało zamknięte przez władze. Przedstawiamy bardzo ciekawą historię tej wyjątkowej placówki i jej zbiory.

Budynek Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Poczta Główna powstała w latach 1926-29, jego projektantem był architekt Lothar Neumann. Jego dzieło wpisuje się w nurt północnoniemieckiego ekspresjonizmu ceglanego. Jego ceglane mury ozdobione zostały płaskorzeźbami obrazującymi życie mieszczan, robotników i studentów. Na ścianach budynku znalazły się także kartusze, czyli ozdobne herby, przedstawiające rozwój poczty na przestrzeni lat 1590 – 1928, to znaczy od chwili powstania pierwszej poczty do roku uruchomienia poczty lotniczej. Obecnie w budynku poza muzeum mieszczą się tam także regionalne oddziały Poczty Polskiej i mieszkania pracowników poczty.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Historia Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Początki muzeum sięgają początków II Rzeczpospolitej. Już od 1919 roku trwało zbieranie eksponatów pod kątem udostępnienia ich szerokiej publiczności. Wciąż jeszcze młode polskie państwo borykało się z szeregiem różnych problemów, zatem Muzeum Poczty długo czekało na swoją kolej. Początkowo muzeum rezydowało w gmachu Poczty Głównej, nie było jednak otwarte dla zwiedzających. Dla szerokiej publiczności otwarto je dopiero w 1928 roku, już po przeprowadzce placówki do nowego lokalu, mieszczącego się przy ulicy Wierzbowej 11. Od 1932 Muzemu funkcjonuje jako Muzeum Poczty i Telekomunikacji, na stałe rezydując przy ulicy Poznańskiej 29. Czas okupacji to oczywiście zamknięcie muzeum przez Niemców, którzy wywieźli do Rzeszy większość eksponatów. Od marca 1945 trwały prace nad ponownym otwarciem muzeum, co wiązało się głównie z czasochłonnym procesem odzyskiwania dawnych zbiorów. W okresie od czerwca 1946 do kwietnia 1951 muzeum funkcjonuje normalnie. Następnie zostaje zamknięte przez ówczesne władze. Szybko powstaje pomysł reaktywacji placówki we Wrocławiu. Formalnie powołano do życia obecne muzeum, które uroczyście otwarto 12 grudnia 1956 roku. Od tamtej pory była to jedyna placówka tego typu w Polsce, sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 1979 roku, kiedy to powstała filia muzeum w Gdańsku. Obecnie oba muzea są rozdzielone, przy czym wrocławskie jest większe.

Zbiory Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu posiada ogromny zasób zbiorów, które z grubsza można podzielić na trzy główne kategorie, które z kolei mają swoje podzbiory:

Dział pocztowy – dział ten gromadzi zbiory związane z pocztą, to znaczy wszelkie szyldy, dawne skrzynki pocztowe, mundury pracowników poczty a nawet pojazdy, między innymi zabytkowe dyliżanse pocztowe, będące jedną z największych chlub placówki.

Dział filatelistyczny – nazwa tego działu mówi wszystko: zwiedzający mogą zobaczyć największą w Polsce kolekcję znaczków pocztowych. Obszerna kolekcja znaczków polskich i zagranicznych, sięgająca swoimi zbiorami do czasów „przedznaczkowych”, czyli początków poczty w wieku XVI.

Dział telekomunikacyjny – to dział gromadzący zbiory, w których największą rolę odgrywa technika, stąd najwięcej jest aparatów telefonicznych, między innymi jeden z pierwszych aparatów Bella, będący jednym z pierwszych zainstalowanych w Warszawie 1881 roku. Zabytkowe telefony to oczywiście nie wszystko. Szeroka jest także kolekcja radioodbiorników, głównie krajowej produkcji, choć nie tylko. Ciekawostką historyczną jest na pewno model konsolety radiostacji nadawczej radia Warszawa II, skąd podawano informacje podczas kampanii wrześniowej.

Poza wyżej wymienionymi działami w muzeum działa również archiwum i biblioteka.

Muzeum organizuje również wystawy czasowe, prowadzi zajęcia dla dzieci i organizuje imprezy tematyczne. Wszelkich informacji na temat bieżących ekspozycji i wszelkie inne można uzyskać na stronie Muzeum Poczty i Telekomunikacji – http://www.muzeum.wroclaw.pl/