Na początku 2021 roku weszły nowe przepisy Unii Europejskiej, które obowiązują nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach Europy. Zastąpiły one wcześniejsze polskie zapisy. Co się zmieniło? Co każdy użytkownik drona musi wiedzieć, zanim zacznie korzystać z tego sprzętu? Sprawdź, praktyczne informacje uzyskane od specjalistów z SNH drones, jeśli chcesz latać dronem nad Wrocławiem.

O czym musi wiedzieć każdy użytkownik drona? SNH drones odpowiada!

Wprowadzone na początku 2021 roku rozporządzenia zniosły podział lotów na sportowe i rekreacyjne oraz komercyjne, które mogły być wykonywane jedynie przez certyfikowanych pilotów. Wprowadzona kwalifikacja została oparta na analizach stopnia ryzyka wykonywanej operacji lotniczej i jest podzielona na 3 kategorie: otwartą, szczególną i certyfikowaną. Ma to na celu zwiększenia bezpieczeństwa osób postronnych, ale może ułatwić wiele działań wykonywanych również komercyjnie. Jednocześnie jednak nakłada większe obowiązki i odpowiedzialność na wszystkich użytkowników, nawet tych korzystających z dronów tylko dla zabawy.

Każdy użytkownik BSP musi się zarejestrować na stornie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, by otrzymać swój indywidualny numer Operatora, który należy umieścić na dronie lub dronach. Wymóg ten nie dotyczy jedynie pilotów BSP, którzy korzystają ze sprzętu o wadze poniżej 250 g, bez kamery, z informacją od producenta, że mogą być użytkowane przez osoby poniżej 14 roku życia, czyli według unijnej dyrektywy 2009/48/WE, są zabawką.

Dodatkowo każdy użytkownik, zanim rozpocznie lot swoim dronem, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, musi:

  1. Zalogować się do bezpłatnej aplikacji DroneRadar.
  2. Zapoznać się dokładnie z otrzymanymi informacjami i wskazaniami dotyczącymi miejsca, nad którym będziesz chciał latać.
  3. Wykonać obowiązkowy „Chek in”, czyli zameldować się przed startem.

Co ciekawe dron mogą obsługiwać już osoby od 16 roku życia, jeśli posiadają specjalną zgodę opiekuna prawnego. Jej wzór znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Loty nad miastem bez uprawnień – czy jest taka możliwość?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, loty bez żadnych uprawnień dotyczą jedynie dronów zabawkowych, bez kamer, które nie przekraczają wagi 250 g. W pozostałych przypadkach operator drona musi przejść szkolenie i zdać egzamin. Zależnie od rodzajów operacji, jakie chcesz wykonywać za pomocą BSP, są różne poziomy szkoleń, po których otrzymujesz odpowiednie uprawnienia.

Kategoria Otwarta (Open) obejmuje loty o niskim ryzyku. Jest ona podzielona na trzy podkategoria, dające nieco inne uprawnienia. Umożliwiają one loty w obrębie Wrocławia jednak z zachowaniem szczególnych zasad.  Mogą być wykonywane jedynie w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora (czyli VLOS) i w odległości nie większej niż 120 m od najbliższego punktu powierzchni ziemi. Zależnie od podkategorii masz również inne uprawnienia.

A1 dla dronów o masie >250g, które nie są zabawkami, umożliwia wykonywanie lotów nad pojedynczymi osobami postronnymi, lecz nie nad zgromadzeniami;

A1 dla dronów o wadze od 250 g do 900 g – nie ma możliwości przelotów nad zgromadzeniami, przelot nad osobami postronnymi powinien być ograniczony do minimum;

A2 dla BSP o masie do 4 kg – umożliwia przelot od osób postronnych w odległości poziomej wynoszącej 30 m lub 5 m, jeśli dron posiada uruchomiony tryb niskiej prędkości. Takie loty są jednak możliwie jedynie po zaliczeniu egzaminu dla tej podkategorii i uzyskanie certyfikatu pilota BSP. Wiedzę teoretyczną i praktyczną pomogą Ci zdobyć doświadczeni szkoleniowcy z SNH drones.

A3 dla dronów cięższych o masie od 4 do 25 kg, które mogą być użytkowane w odległości minimum 150 m od ludzi i zabudowań.

Jeśli więc chcesz wykonywać ciekawe loty nad Wrocławiem, warto zdecydować się na egzaminy nie tylko z podkategorii A1, lecz również zdać egzamin z A2.

Szkolenia pilotów na kategorię Otwartą – co warto wiedzieć?

Na szczęście szkolenia pilotów dronów dla kategorii otwartej odbywają się online. Zakończone są egzaminem przeprowadzanym również online. Test wielokrotnego wyboru składa się z 40 pytań, a pozytywne zaliczenie otrzymuje się po uzyskaniu 75% poprawnych odpowiedzi. Otrzymane kwalifikacje są ważne przez 5 lat.

Egzaminy dla podkategorii A1 oraz A 3 są jedynie teoretyczne i wraz z zaliczeniem dobywają się przez Internet. By otrzymać uprawnienia w kategorii A2, musisz nie tylko odbyć kurs z części teoretycznej, lecz także wymagane jest ukończenie szkolenia praktycznego. Po jego zaliczenia otrzymasz certyfikat kompetencji pilota BSP, który jest obecnie odpowiednikiem  obowiązującego jeszcze w zeszłym roku świadectwa kwalifikacji UAVO.

Otrzymanie uprawnień w podkategorii A2 to doskonały początek dla każdego, kto chce używać dronów nie tylko do zabawy, ale również do celów komercyjnych.

Jeśli chcesz wykonywać specjalistyczne loty w obrębie miasta, warto zdecydować się na bardziej profesjonalne szkolenie z kategorii szczególnej. Masz tu do wyboru kilka poziomów trudności oraz zakres uprawnień. Szkolenia UAVO VLOS pozwalają na wykonywanie lotów w obrębie wzroku, a UAVO BVLOS poza zasięgiem wzroku i wymaga odpowiedniego przygotowania. Zdobycie Certyfikatu Pilota BSP z kategorii szczególnej pozwala między innymi na samodzielne ocenienie bezpiecznej odległości dronu od osób postronnych. Jeżeli chcesz legalnie latać dronem to skontaktuj się z SNH drones. Specjaliści z SNH drones wyjaśnią Ci, który wariant szkolenia wybrać i przygotują Cię do egzaminu operatora drona!