O nagrodzie Nobla słyszał chyba każdy. Jest to nagroda szczególna, bardzo prestiżowa. Po az pierwszy nagroda Nobla przyznana została w roku 1901.

Nagroda Nobla przyznawana jest za szczególne osiągnięcia, w zakresie osiągnięć naukowych, literackich, a także za zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Jest to wyróżnienie szczególne, którego zapoczątkowane zostało przez ostatnią wolę Alfreda Nobla, jej fundatora. Alfred Nobel znany jest głównie jako wynalazca dynamitu.

Zasady

Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku, a ceremonia wręczenia nagród odbywa się 10. grudnia. Proces wyboru laureatów jest bardzo czasochłonny, a wymagania stawiane przed kandydatami bardzo rygorystyczne, a nominacje do nagrody złożyć mogą tylko wybrane osobistości, jak np. rektorzy uniwersytetów, członkowie rządów, parlamentów, byli bądź aktualni członkowie komitetu noblowskiego, a to nie zamyka jeszcze pełnej listy osób. Kandydatury zgłaszane są maksymalnie do dnia 31.01, przy czym do nagrody nie mogą zostać nominowane osoby zmarłe, a gdyby doszło do takiej sytuacji – kandydatura jest automatycznie dyskwalifikowana.

Obecnie nagroda Nobla przyznawana jest w następujących dziedzinach: fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura, a także Pokojowa Nagroda Nobla.

Laureaci

Wśród wybitnych osób, które na przestrzeni lat uzyskały najbardziej prestiżową nagrodę na świecie są również Polacy. Jednym z najbardziej znanych polskich noblistów jest Lech Wałęsa,  były prezydent Polski. Nagrodę otrzymał w ramach Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1983. Do Szwecji nie mógł jednak udać się osobiście, gdyż władze PRL odmówiły mu wydania paszportu. Dlatego też nagroda odebrana została przez jego żonę Danutę. Mimo że jest on jednym z najbardziej znanych laureatów w Polsce, to należy pamiętać, że nie jedynym. Wśród grona wybitnych Polaków, jak Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Maria Skłodowska- Curie nie zabrakło również wrocławian.

Nobliści związani z Wrocławiem

Niektórzy Nobliści związani byli także z Wrocławiem. Niektórzy z nich urodzili się we Wrocławiu i w nim spędzili pierwsze lata swojego życia, a dla innych odegrał on istotną rolę w życiu. Część laureatów, mimo iż są innej narodowości, to absolwenci wrocławskich uczelni wyższych. Kto zatem w jakikolwiek sposób związany był z Wrocławiem? Sprawdźmy!

 1. Theodor Mommsen, wybitny prawnik i historyk Uniwersytetu Wrocławskiego, który w roku 1902 zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.
 2. Philipp von Lenard, fizyk, równiez profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał Nobla z fizyki w roku 1905.
 3. Eduard Buchner, to kolejny profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który otrzymał nagrodę za wybitnie osiągnięcia w chemii w roku 1907.
 4. Paul Ehrlich, urodzony w Strzelinie, który we Wrocławiu uzyskał wykształcenie- ukończył gimnazjum, a następnie studia medyczne, wybitny lekarz, bakteriolog i chemik, nagrodę Nobla przyznano mu w roku 1908 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny.
 5. Gerhard Hauptmann, który w roku 1912 uzyskał Nobla w dziedzinie literatury, we Wrocławiu uczył się, a następnie studiował rzeźbiarstwo.
 6. Fritz Haber, laureat w dziedzinie chemii w roku 1918, jest to pierwszy noblista, który urodził się we Wrocławiu, gdzie również w późniejszym okresie studiował.
 7. Friedrich Bergius, urodził się w podwrocławskiej wsi, która obecnie jest jedną z dzielnic miasta, student i doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, któremu przyznano w roku 1931 Nobla w dziedzinie chemii.
 8. Erwina Schrödingera, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Nobla przyznano mu za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie fizyki w roku 1933.
 9. Otto Stern, który zamieszkał we Wrocławiu gdy ukończył 4 lata, to w stolicy Dolnego Śląska uzyskał wykształcenie, a następnie pracował jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Nobla otrzymał w 1943 w dziedzinie fizyki.
 10. Max Born, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1954, urodził się we Wrocławiu i tutaj zdobywał wykształcenie.
 11. Reinhard Selten, nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał w roku 1994.