Zbliża się lato, a więc czas spacerów i przechadzek. Idealnym do tego miejscem jest Park Południowy na wrocławskich Krzykach. Ten przepiękny park założony został pod koniec XIX wieku. Fundatorem parku był Julius Schottländer, który w 1877 roku przekazał pod niego 17 ha ze swojej posiadłości, w zamian władze miasta zobowiązali się do przyłączenia wsi Borek do sieci miejskich wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Park został stworzony od zera. Architektem został Hugo Richter, człowiekiem, który doprowadził do przejęcia przez miasto Parku Szczytnickiego czy Parku Osobowickiego. Według jego projektu powstały takie wrocławski parki jak Park Wschodni czy Park Dębowy.

Samo powstanie parku przypadło na lata 1892-1897 roku. Projekt nawiązywał do projektu parku miejskiego w Kolonii. Miejscami kluczowymi parku była restauracja z wysoką wieżą, którą zbudował Georg Haase, a także pawilon Schottländera, taras Landsberga i altana na Wzgórzu Bendera. Z budowli tych ostała się jedynie altana i taras. Taki projekt, był jednak krytykowany w następnych latach, żądano więcej przestrzeni dla celów sportowych. Tak się też stało w 1903, gdy park powiększono o kolejne 10 ha.

Koniecznie trzeba powiedziec o bogactwie flory i fauny. Od 1995 Park Południowy otrzymał status zabytku przyrody. Nie przez przypadek, bowiem rośnie tu 109 gatunków roślin. Park podzielony jest na 3 obszary. W północnej części można znaleźć odnaleźć środowisko leśne wraz z polanami, południowa część jest opanowana przez roślinność górską, a środkowa część – wokół stawu – przez roślinność bagienną. Na terenie parku rosną takie rośliny jak: tulipanowiec amerykański, cypryśnik błotny czy orzesznik pięciolistkowy. Znajduje się tu także przepiękny różanecznik.

Jeśli chodzi o faunę, to spotkamy tutaj wiele ptaków: wróble, skowronki, drozdy, gołębie, a jeziorko opanowane jest przez kaczki krzyżówki.

Na koniec wypada wspomnieć o słynnym pomniku Fryderyka Chopina. Jest on pamiątką po wizycie kompozytora we Wrocławiu w 1830 roku. Pomnik usadowiony jest w miejscu nie istniejącej już muszli koncertowej. Obecnie wiele się mówi o planach wybudowania tu amfiteatru.