Przy wrocławskim placu Nankiera znajduje się wiele różnych zabytków zasługujących na uwagę. Jednym z nich jest katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba. Dlaczego warto ją odwiedzić?

 

Znajdująca się przy placu Nankiera 15 katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu jest jedną z kilku katedr w mieście. Zachwyca swoim wyglądem nie tylko od zewnątrz, ale też od środka. To właśnie tam możemy oglądać odnowioną w ostatnich latach Kaplicę Hochberga.

 

Historia świątyni

Swoje początki dzisiejsza katedra ma w średniowieczu. Pierwotny kościół znajdujący się w tym miejscu został ufundowany przez Henryka Pobożnego wraz z klasztorem dla franciszkanów. Początkowo kościół św. Jakuba, ponieważ taką stosowano nazwę, był w stylu romańskim. Jeszcze podczas budowy świątynia stała się miejscem pochówku fundatora. Budowę zakończono w 1254 roku.

 

W późniejszych wiekach kościół był poddany wielokrotnej przebudowie. Prace ciągnęły się latami ze względu na brak środków. Wówczas powstała także nawa główna w stylu gotyckim.

 

W XVI wieku wrocławscy franciszkanie przeszli na protestantyzm albo wyjechali z Wrocławia. Opuszczony kościół przejęli norbertanie. Wówczas kościół zyskał kolejnego patrona – świętego Wincentego. W XVII wieku w kościele zainstalowano bogate wyposażenie barokowe.

 

W trakcie II wojny światowej świątynia uległa znacznym zniszczeniom. Została jednak odbudowana. W 1997 została przekazana kościołowi greckokatolickiemu jako siedziba eparchii wrocławsko-gdańskiej.

 

Znajdujący się przy katedrze zespół poklasztorny jest obecnie gmachem Wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wyposażenie katedry pw. św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu

W katedrze możemy podziwiać zachowane wyposażenie z epoki. Największą atrakcja jest jednak barokowa Kaplica Hochberga, która została dobudowana do nawy kościoła. Zleceniodawcą wykonania kaplicy był hrabia Ferdinand Hochberg, opat klasztoru norbertanów, który wybrał tą lokalizację jako miejsce swojego pochówku.

 

W trakcie II wojny światowej kaplica została poważnie zniszczona. Dopiero w ostatnich latach dokonano rekonstrukcji jej wystroju i obecnie jest ona udostępniona bezpłatnie dla zwiedzających.

 

Katedra Św. Wincentego Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu

  1. Bpa Nankiera 15 a, 50-140 Wrocław