We Wrocławiu można spotkać wiele kościołów i katedr. Ale nie każdy słyszał o kościele św. Krzysztofa. Niegdyś bardzo ważny dla historii miasta, dziś nieco zapomniany i pozostający na uboczu, jednak warty poznania.

Wyjątkowy kościół o długiej historii

Kościół św. Krzysztofa wiele lat temu witał przybywających do Wrocławia. Kościół wybudowany jest w stylu późnogotyckim. Pierwsze udokumentowane informacje na jego temat pochodzą z wieku XIII, a dokładnie z roku 1267. Dzisiaj jest to świątynia ewangelicka, do której uczęszcza mniejszość niemiecka. Kościół jest wyjątkowy. Drewniany ołtarz jest jednym z najcenniejszych zabytków. Został on wykonany w stylu protestanckim. W dolnej części przedstawiona została Ostatnia Wieczerza, która niestety nie zachowała się do dzisiaj. W części centralnej znajduje się scena przedstawiająca Ukrzyżowanie Chrystusa. Obok części centralnej ołtarz to jeszcze dwa skrzydła, na których znajdują się ewangeliści. Całość zwieńczona jest wizerunkiem Jezusa zmartwychwstałego.

Figura patrona

W kościele znajduje się wyjątkowa figura św. Krzysztofa, patrona świątyni. Skąd ta wyjątkowość? Otóż podczas wojny kościół uległ naprawdę dużemu zniszczeniu. Świątynia spłonęła prawie doszczętnie, a figura świętego, mimo że drewniana, pozostała w stanie nienaruszonym.

Kościelne instrumenty

W kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu znajdują się aż dwa instrumenty. Oba to organy. Pierwsze z nich to instrument produkcji firmy Schlag & Söhne / Szydłowski, który powstał w roku 1909, a w kościele św. Krzysztofa zainstalowane zostały w roku 1958. Pierwotnie w instrumencie funkcjonowało 12 registrów, przy czym w praktyce działało 5. W roku 1993 organy zostały poddane gruntownemu remontowi, którego dokonał Antoni Szydłowski. Od tego czasu wszystkie registry zostały wykorzystane. Drugim instrumentem są organy neobarokowe, które wykonane zostały wykonane przez firmę Walcker. Jest to instrument zdecydowanie młodszy, bo pochodzący z połowy XX w. Co ciekawe, oba instrumenty są czynne i sprawne do dnia dzisiejszego.

Witraże

Jak w wielu kościołach, tak i u św. Krzysztofa, w oknach podziwiać można maswerki oraz witraże. W ostatnich latach zostały one regularnie odnawiane, szczególnie maswerki. W nich natomiast osadzono różnego rodzaju witraże. Dzisiaj podziwiać można rekonstrukcje herbowych witraży, wzorowanych na oryginalnych, renesansowych. Jako ciekawostkę można dodać, że oryginały można podziwiać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.