Wczoraj cały Wrocław obiegła informacja, że profesor Jan Miodek został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta. Rada Miejska Wrocławia zdecydowała, że to właśnie wybitnemu wrocławskiemu językoznawcy ten zaszczytny tytuł należy się najbardziej. Werdykt, wraz z przewodniczącym rady, ogłosił prezydent miasta Rafał Dutkiewicz. Tym samym profesor dołączył do grona takich osobistości, jak choćby: Tadeusz Różewicz, Henryk Gulbinowicz, Jan Paweł II, Sylwester Chęciński, Dalajlama XIV czy Urszula Kozioł.

Przypomnijmy pokrótce życiorys profesora. Urodził się tuż po wojnie w Tarnowskich Górach. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, z tą uczelnią również związał swoje życie zawodowe. Od 1968 prowadzi na łamach dziennika „Słowo Polskie” rubrykę poświęconą językowi polskiemu, ale najbardziej znany jest z programów telewizyjnych (m.in. Ojczyzna Polszczyzna), w których przybliża szerszym gronom różnorodne niuanse i problematyczne kwestie dotyczące naszego języka.

Doktorem habilitowanym Uniwersytetu Wrocławskiego jest od 1983, od 1989 jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej tejże uczelni, a stopień profesorski odebrał z rąk ówczesnego prezydenta Polski Lecha Wałęsy w 1995 roku.

Profesor Miodek jest laureatem wielu nagród przyznawanych zarówno przez instytucje (m.in. „Złota Kula” przyznana przez Wrocławską Izbę Gospodarczą czy choćby telewizyjna nagroda „Wiktorów”), jak i przez sympatyków jego programów. Jest także członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Języka Polskiego.

Oficjalna uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia zostanie wręczona profesorowi Janowi Miodkowi w trakcie sesji rady miejskiej, która odbędzie się w czerwcu.