Już w czwartek 20 marca rozpoczyna się jeden z najsłynniejszych wrocławskich festiwali: Festiwal Piosenki aktorskiej. Na widzów czeka mnóstwo świetnych spektakli. Wśród nich przedstawienie o Janis Joplin czy koncerty na podstawie twórczości Czesława Niemena czy Mirona Białoszewskiego. Będzie to 35 edycja tego festiwalu. Potrwa on do 30 marca.

Spektaklem otwarcia będzie sztuka Mai Kleczewskiej „Cienie. Eurydyka mówi:”. Przedstawienie oparte o tekst noblistki Elfriede Jelinek i jak sama nazwa wskazuje traktuje o micie o Orfeuszu i Eurydyce. Na scenie usłyszymy Katarzynę Nosowską, autorkę kilku utworów do sztuki.

Hitem będzie premiera spektaklu „Joplin” w reżyserii Tomasza Gawrona, snującego historię o legendarnej już artystce lat 60. – Janis Joplin. Historia ta będzie wzbogacona o wątki naturalistycznego dramatu Larsa Norena „Krąg personalny 3:1” – opowieści o ciężkich i powikłanych losach bezdomnych, narkomanów i innych wykolejeńców.

Program festiwalu przewiduje również koncerty. Jednym z nich będzie koncert poświęcony twórczości Miron Białoszewskiego. Znajdziemy w nim fragmenty „Pamiętnika z powstania warszawskiego”, a także cytaty z niedawno wydanego „Tajnego dziennika”. Wśród artystów znajdą się takie nazwiska, jak: Kinga Preis i Mateusz Pospieszalski.

Swoje występy będzie mieć również niemiecka artystka Nina Hagen, prawdziwa ikona muzyki punkowej, wybitna osobowość o niebywałym temperamencie scenicznym, a także amerykański piosenkarz Rufus Wainwright.

Zakończenie festiwalu odbędzie się 30 marca, będzie miał wtedy miejsce koncert galowy, reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Tytuł wydarzenia to „Bar­dzo drogi kon­cert z oka­zji pięć­dzie­sią­tej ósmej rocz­ni­cy ta­nie­go bu­dow­nic­twa miesz­ka­nio­we­go”.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie festiwalowej.