Został przyjęty nowy program rozwoju miasta pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycyjny. Plan obejmuje inwestycje, które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych pięciu lat. W mieście ma powstać szereg nowych obiektów, tras, ulic i programów poprawiających życie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Inwestycje infrastrukturalne

Wrocław w ciągu najbliższych lat wyda sporo pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne w mieście. Do realizacji skierowano wreszcie obiecywaną mieszkańcom przez wiele lat obwodnicę Leśnicy, której powstanie może znacząco poprawić życie mieszkańców tej części miasta. Zdecydowano także przeznaczyć fundusze na przebudowę ulicy Buforowej, również zapowiadaną od kilku lat przez magistrat. Zostanie także zbudowana ulica Racławicka, a konkretnie odcinek ulicy i most na rzece Ślęzy, który połączy ją z aleją Piastów. Przewiduje się również rozbudowy i przebudowy kilku ulic we Wrocławiu, między innymi drugi etap przebudowy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

Również rowerzyści mają powody do radości. Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje bowiem przeznaczenie aż 100 milionów złotych na rozwój miejskiego programu rowerowego. Z całą pewnością powstaną nowe ścieżki, które wzmocnią istniejącą już w mieście siatkę tras rowerowych dostępnych dla mieszkańców.

Inwestycje komunikacyjne

W programie zapisano również szereg inwestycji mających na celu poprawę stanu wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Najważniejszym z nich będzie budowa linii metrobusu na Nowy Dwór. Przewiduje się także rozbudowę zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej. W planach istnieje również powstanie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Długiej, drugie z nowych torowisk ma powstać w rejonie ulic Hubska i Sucha. Nowe torowiska mają powstać w ramach III etapu rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego.

Inwestycje w kulturę, sport i edukację

W najbliższych latach miasto Wrocław nie tylko zakończy budowę Narodowego Forum Muzyki, ale także zbuduje lub wyremontuje szereg innych miejsc związanych z kulturą i sportem. Wreszcie znalazły się pieniądze na powstanie Centrum Historii Zajezdnia, zlokalizowanej na terenie dawnej zajezdni autobusowej na ulicy Grabiszyńskiej. Nadal wydamy pieniądze na przebudowę dawnego baru „Barbara” przeznaczonego na siedzibę biura festiwalowego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury ESK 2016. Planowana jest także budowa centrum biblioteczno-informacyjnego na Psim Polu.

W ramach wydatków na World Games 2017 zostaną zmodernizowane tereny Stadionu Olimpijskiego i baseny przy ulicy Wejherowskiej.

W dziedzinie edukacji ma ruszyć również od dawna zapowiadana budowa nowej placówki V LO we Wrocławiu, przewidywane jest też powstanie kilku nowych szkół podstawowych i żłobków.

Inwestycje rewitalizacyjne

Radni, którzy przyjęli projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zdecydowali także o przyjęciu zapisów o dalszej rewitalizacji miasta. Przedmieście Oławskie dostanie w sumie 55 milionów złotych w ciągu całego okresu trwania programu.

To nie wszystkie zapowiadane w programie inwestycje, pełną ich listę można przeczytać na portalu wroclaw.pl