Nauka języka to nie lada wyzwanie dla wielu osób. Przyswojenie słówek, zwrotów i czasów, oraz umiejętność ich prawidłowego użycia stanowi poważny problem i zabiera wiele czasu. Czy to oznacza, że nigdy nie będą w stanie posługiwać się obcym językiem? Oczywiście, że nie. Trzeba jednak znaleźć najlepszą metodę, dzięki której szybka nauka będzie możliwa i skuteczna. Oto kilka pomysłów.

Metoda aktywnego mówienia

Szybka nauka z metodą aktywnego mówienia to jedna z ciekawszych opcji, dzięki której można nauczyć się języka angielskiego w domu metodą komunikatywną, korzystając z kursu online. Opracowana przez specjalistów z dziedziny edukacji angielskiej oparta została na kilku filarach.
1. Minimum stresu
Bezstresowy kurs online w domu, można dostosować do swoich czasowych potrzeb. Nie trzeba się spieszyć, by zdążyć na konkretną godzinie. Siadasz wygodnie i jesteś gotowy do nauki. Dodatkowo nie musisz się porównywać do innych osób w grupie ani czuć się gorszy, kiedy coś Ci nie wychodzi.
2. Mówić, mówić i powtarzać
Kurs oparty na mówieniu wykorzystuje pamięć słuchową. Nauka i powtarzania pełnych zwrotów umożliwi Ci szybką naukę języka na poziomie komunikacyjnym.
3. Prosta nauka gramatyki angielskiej
W odróżnieniu od standardowych metod tutaj nauka gramatyki odbywa się w praktyce, na konkretnych przykładach. Nie trzeba wkuwać formułek na pamięć. Nauka przez zrozumienie pozostaje na długo w pamięci.
4. Najczęściej wykorzystywane, praktyczne słownictwo.
By dobrze mówić po angielsku, nie musisz znać całego słownika na pamięć. Najważniejsza jest znajomość najczyściejszej stosowanych słów i zwrotów.

Metoda Callana

Metoda Callana podbiła świat. Została opracowana w latach 60 przez Robina Callana. Oparta została na sposobie audio-lingwalnym, czyli mówieniu i słuchaniu. Prowadzący na zajęciach mówią jedynie po angielsku. Największy nacisk położony zaś jest na powtarzanie i utrwalanie ćwiczeń. Nie potrzebne są ani podręczniki, ani zeszyty. Podczas kursu uczniowie są przepytywani i muszą tworzyć długie zdania złożone, w jak najbardziej naturalny sposób. Nie uczy się również reguł ani zasad gramatyki. Ta jest uczona automatycznie wraz z użyciem zwrotów i zdań.

Cały materiał jest ściśle ze sobą powiązany, a każdy kolejny etap bazuje na tym, co były zrobione wcześniej. Słówka pochodzą z różnorodnych dziedzin, a pytania są bardzo ściśle związane z pozycjami leksykalnymi.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Powstała w XIX wieku i stanowiła, a czasem nadal stanowi podstawę nauki języka w szkole oraz podczas kursów. Początkowo służyła do nauki greki i łaciny, z czasem wykorzystywano ją również do nauki innych języków. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa bazuje na uczeniu się reguł gramatycznych, a następnie pracy z tekstem, jego tłumaczeniu z ojczystego na angielski oraz na odwrót. W tym systemie nacisk jest kładziony przede wszystkim na wiedzę gramatyczną oraz umiejętności poprawnego pisania. Jest to dość powolny sposób nauki języka, co więcej mało uwagi poświęca się na mówienie i praktyczne zastosowanie języka w życiu. Właśnie dlatego wiele osób uczonych tą metodą może znać słownictwo i zasady gramatyki, jednak nie ma umiejętności swobodnego wypowiadania się.

Jednak połączenie tej metody ze sposobami audio-lingwalnym, daje bardzo duże i pozytywne efekty, dzięki którym nie tylko można się swobodnie porozumiewać w obcym języku, lecz także poprawnie pisać i tłumaczyć.

Full immersion, czyli pełne zanurzenie w języku

Tę opcję nauki angielskiego oraz innych języków można zastosować jedynie podczas wyjazdów za granicę. Wykorzystywana na specjalnych obozach językowych lub kursach organizowanych w danym kraju. Takie rozwiązanie umożliwia całkowite oderwanie się od języka ojczystego i od razu wymusza potrzebę posługiwania się nowo poznanymi zwrotami na co dzień – w sklepie, na ulicy, u lekarza oraz innych codziennych sytuacjach życiowych. Dodatkowo cały czas, jest kontakt z żywym językiem, można więc dokładnie się przysłuchiwać, kiedy i jak stosowane są np. poszczególne zwroty. Metoda full immersion jest z pewnością jedną z najbardziej skutecznych metod, jednak nie tylko wymaga odpowiednich środków finansowych, lecz także czasu, który można poświęcić na wyjazd.