We Wrocławiu kościołów jest naprawdę mnóstwo. Wśród tych katolickich znajdziemy też inne świątynie. Jedną z ciekawych propozycji dla turystów chcących zwiedzić miasto jest katedra prawosławna, która zlokalizowana jest w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, która nazywana jest również Dzielnicą Czterech Wyznań.

 

Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, bo to właśnie o nim mowa, jest katedrą prawosławną należąc do diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Świątynia zlokalizowana jest przy ul. św. Mikołaja i przy pl. Jana Pawła II, obok dawnego szpitala im. Babińskiego.

 

Historia Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu

Prawosławna katedra we Wrocławiu powstała na miejscu dawnej świątyni św. Barbary z przełomu XV i XI wieku. Wcześniej na tym miejscu znajdowała się kaplica cmentarna z XIII wieku. Kościół św. Barbary w XVI wieku przeszedł w ręce ewangelików i w kolejnych wiekach był kościołem garnizonowym.

 

Niestety, w trakcie II wojny światowej zniszczenia kościoła przekroczyły 70%, stracił on również swoje wyposażenie oraz cenne średniowieczne polichromie. Został jednak odbudowany w latach 1959-1961. Został przekazany Kościołowi prawosławnemu w czerwcu 1963 i ustanowiony katedrą diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

 

Katedra prawosławna we Wrocławiu dzisiaj

Pomimo znacznych zniszczeń i przebudów do dziś w kościele zachowało się kilka dzieł, które w przeszłości stanowiły jego wyposażenie. Jednym z najcenniejszych jest gotyckie retabulum ołtarza głównego ze scenami z Żywota św. Barbary oraz Pasji i triumfu Chrystusa.

 

W świątyni możemy zobaczyć też ikonostasy – współczesny przed ołtarzem głównym, a także drugi przed ołtarzem bocznym, który pochodzi z rozebranej cerkwi św. Mikołaja z 1938 roku.

 

Na wieży katedry znajduje się zrekonstruowany w ostatnich latach tak zwany Zegar Kluskowy, a także dwa mniejsze od niego zegary słoneczne. Zgodnie z legendą nazwa zegara bierze się od tego, że wrocławskie gospodynie wrzucały kluski śląskie do garnka, gdy biły dzwony w centrum miasta, a wyciągały je wtedy, gdy bił Zegar Kluskowy, ponieważ spóźniał się on o około 15 minut.