Dom Śląskiego Aptekarza to bardzo ważne miejsce na mapie Wrocławia. Turyści koniecznie powinni wejsć do miejsca, gdzie prezentowane są wystawy związane ze światem medycznym. W szczególności, że wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Historia pewnej wrocławskiej apteki

Pierwsze wzmianki o tym miejscu nastąpiły już w roku 1331. Od II poł. XIII w. do początku lat 50. XX w. cały czas znajdowała się tutaj apteka. Sam dom był własnością aptekarza. W 1951 roku tutejsza apteka została przeniesiona na róg ul. Kuźniczej i Rynku. Stara kamienica po aptece od tej chwili pełniła najróżniejsze funkcje. Kamienica znajdująca się przy ulicy Kurzy Targ 4 i 5 powoli zaczęła chylić się ku upadkowi. Dopiero po 1982 roku zaczęto czynić starania aby to wspaniałe miejsce przemienić w Muzeum Farmacji.

Czas renowacji

Zanim jednak nastąpiło tutaj otwarcie obecnego muzeum, to minęło bardzo dużo czasu ponieważ problemem były finanse. Nikt nie chciał podjąć się finansowania prac remontowych. Mgr inż. Józef Cempa był głównym pomysłodawcą tego aby w tym miejscu wykonać wspomniane muzeum. Z taką myślą zwrócił się on do Wydziały Farmaceutycznego Akademii Medycznej. Ze względu jednak na koszty Akademia zdecydowała, że muzeum powstanie tylko w jednej kamienicy a nie tak jak wcześniej mówiono – w dwóch. Od 1982 do 1991 roku w kamienicy zostały wykonane najróżniejsze prace konserwatorskie. Pieniądze zostały pozyskane z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki. To właśnie oni wraz z Akademią i władzami miasta czuwali nad wszystkimi, przeprowadzonymi pracami.

Dalsze prace

Akademia Medyczna od 1991 roku stała się oficjalnym właścicielem dawnej apteki przy ulicy Kurzy Targ 4. Nie oznaczało to jednak zakończenia prac konserwatorskich. Były one bowiem prowadzone jeszcze przez kolejnych piętnaście lat. Ten okres dowodzi tego, że przed 1982 roku nastąpiły w niej ogromne zniszczenia. Sama Akademia starała się aby w całej kamienicy został odtworzony jej pierwotny charakter. Udało się to także przy pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W 2006 roku prace zostały wstrzymane na kolejne trzy lata ze względu na brak pieniędzy. Dopiero rok 2009 i projekt pt.”Dom Śląskiego Aptekarza” przyniósł dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Otwarcie Muzeum Farmacji we Wrocławiu

Fundusze jakie udało się pozyskać to ogromna kwota w wysokości 6,6 mln zł. Dzięki temu udało się zakończyć wszystkie prace. Następnie otwarcie samego muzeum nastąpiło w 2011 roku. W piwnicy kamienicy można znaleźć pracownię alchemiczną. Parter kamienicy to wnętrze renesansowej apteki. Na kolejnych piętrach znaleźć można wystawę odnośnie leków naturalnych. Zwiedzający mają również możliwość obejrzenia dawnych narzędzi do przyrządzania leków oraz aparatury pomiarowej. Na wystawie prezentowane są również leki syntetyczne i półsyntetyczne. Muzeum jest jedynym w Polsce obiektem architektonicznym utrzymanym w stylu renesansowo-klasycystycznym.