Piękne wrocławskie kamienice przyciągają uwagę od razu – jedną z najbardziej popularnych jest Kamienica Pod Złotym Psem, która została wzniesiona oryginalnie w XIII wieku. Znajduje się ona na wschodniej pierzei rynku, na jego północno-wschodnim narożniku, dokładnie pod numerem 41.

 

Obecnie wyróżnia się z zewnątrz stylem barokowym oraz kolorem łososiowym z białymi detalami charakterystycznymi dla baroku.

 

Kamienica Pod Złotym Psem – od średniowiecza do dzisiaj

Pierwotna kamienica na tym miejscu została wzniesiona w XIII wieku, jak już wspomnieliśmy. Miała ona styl gotycki oraz nieregularny, wydłużony rzut. Jednym z architektów Kamienicy Pod Złotym Psem był Jan Jerzy Kalckbrenner – autor także trzech innych kamienic rynkowych.

 

Po raz pierwszy kamienicę udokumentowano na planie Wrocławia z drugiej połowy XVI wieku. Na początku XVIII wieku początkowo gotycka forma kamienicy została zmieniona w stylu barokowym według projektu architekta Jana Jerzego Kalckbrennera. Nieco później wzbogacono ją o portal z kolumnami oraz wizerunkiem „Złotego Psa”, który widoczny jest także dzisiaj.

 

W tej XVIII-wiecznej formie kamienica przetrwała aż do okresu II wojny światowej. Niestety, w trakcie działań wojennych została poważnie uszkodzona. W latach późniejszych rozebrano ją. Z oryginalnej konstrukcji zachowały się tylko jeden portal wraz z piwnicami. W roku 1994 od podstaw odbudowano kamienicę na podstawie zachowanych planów i fotografii.

 

Kamienica Pod Złotym Psem – wgląd

Od strony rynku Kamienica Pod Złotym Psem ma cztery osie okienne. Na fasadzie widać masywne zworniki oraz naczółki trójkątne i półkoliste. W partii dachowej kamienica posiada barokowy szczyt oraz dwie lukarny. Szczyt w górnej partii ozdobiony jest kompozytowymi pilastrami, gzymsami, obeliskami i wazonami. Elewacja wykończona jest kolorem łososiowym, a dekoracje kolorem białym.

 

Jak wspomnieliśmy, na kamienicy możemy zobaczyć również wizerunek „Złotego Psa” znajdujący się pośród bogato zdobionego portalu.

 

Obecnie w kamienicy znajduje się restauracja.