Historyzm jest jednym z tych nurtów w architekturze, którego głównym celem było naśladowanie stylistyki charakterystycznej dla poprzednich epok. Chociaż był to kierunek nietwórczy, to jednak w tym nurcie powstało wiele efektownych budynków. Możemy zobaczyć je również na mapie Wrocławia.

 

Jako nietwórczy i eklektyczny kierunek, historyzm dąży do stworzenia stylu, który wpisuje się w naśladowanie przeszłych wielkich stylów w sztuce i architekturze. Rozwijał się w szczególności w drugiej połowie XIX wieku.

 

Powstał wskutek tęsknoty za historią, tym, co zapomniane i dalekie. Był jednocześnie przeciwny klasycystycznemu racjonalizmowi. W ramach historyzmu powstają budynki neogotyckie, neorenesansowe, neobarokowe, pojawiały się również elementy pozaeuropejskie, na przykład w stylu neomauretańskim.

 

Przykłady historyzmu i eklektyzmu we Wrocławiu:

 • dworzec kolejowy Wrocław Główny, arch. Wilhelm Grapow
 • dworzec kolejowy Wrocław Nadodrze, arch. Wilhelm Grapow
 • dworzec kolejowy Wrocław Świebodzki
 • dawny areszt wojskowy ul. Drobnera
 • dawny Landeshaus (1896), dziś budynek Naczelnej Organizacji Technicznej
 • gmach Muzeum Narodowego
 • gmach Nowej Giełdy przy ul. Krupniczej (obecnie Hala Gwardii), arch. Karl Lüdecke
 • gmach Szkoły Rzemiosł Budowlanych (obecnie Wydział Architektury PWr), arch. Karl Klimm i Richard Plüddemann
 • Hala Targowa, arch. Richard Plüddemann i Heinrich Küster
 • Hotel Monopol
 • Kościół Opieki św. Józefa na Ołbinie (dawniej św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic), arch. Carl Ferdinand Langhans
 • Kościół św. Antoniego na Karłowicach
 • Kościół św. Elżbiety (Węgierskiej), arch. Josef Ebers
 • kościół św. Michała Archanioła na Ołbinie, arch. Alexis Langer
 • most Grunwaldzki
 • Nowy Ratusz, arch. Friedrich August Stüler
 • wieża ciśnień Na Grobli, arch. Johann Christian Zimmermann
 • wieża ciśnień ul. Wiśniowa, arch. Karl Klimm i Richard Plüddemann

 

Zatem podczas zwiedzania Wrocławia warto zwrócić również uwagę na te budynki – to doskonałe przykłady historyzmu i eklektyzmu, które możemy zobaczyć w mieście.