Jest jednym z trzech historycznych placów targowych na Starym Mieście we Wrocławiu obok rynku i placu Solnego. Plac Nowy Targ, ponieważ to właśnie o nim mowa, został wytyczony już w okresie średniowiecznym.

 

Wrocław jest miastem o wielowiekowej historii. Także dzisiaj możemy podziwiać ślady dawnych dziejów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że stąpając po ulicach i placach Wrocławia, mamy pod swoimi stopami mnóstwo pamiątek przeszłości.

 

Plac Nowy Targ w dawnych czasach

W średniowieczu, a dokładnie od XII wieku do Wrocławia zaczęło przybywać wielu nowych gości poszukujących opieki u księcia oraz biskupa. Miasto powiększa się i w XIII wieku ma miejsce proces jego lokacji. Osada zaczęła powstawać wokół obecnego placu Nowy Targ. Już w 1214 roku posiadała swój statut.

 

W późniejszych czasach plac zmienił swoją wielkość – został rozszerzony na zachód. W kierunku południowym i północnym odchodziły od niego po trzy ulice, na zachód dwie, a na wschód jedna, która wiodła do Nowego Miasta (miasto lokowane na mocy aktu lokacyjnego 16 grudnia 1261 roku w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego Starego Miasta i wcielone do niego w 1327 roku). Plac był miejscem targowym – w przeszłości znajdował się na nim również budynek kramów kupieckich.

 

XX wiek na Placu Nowy Targ

W XX wieku wprowadzono zmiany na Placu Nowy Targ – wyburzono kramy kupieckie. W XX wieku z placu zniknęła również fontanna Neptuna zwana Gabeljürgen (Jurek z widłami), która została zniszczona pod koniec II wojny światowej. Podczas wykopalisk mających miejsce w 2010 roku, odkopano jej pozostałości. W 1909 handel z Nowego Targu został przeniesiony do pobliskiej Hali Targowej.

 

Co ciekawe, podczas II wojny światowej pod Placem Nowy Targ został zbudowany duży schron. Znajdowały się tam następnie sklepy, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku również klub muzyczny. W 2013 roku przebudowa placu zakończyła się. W miejsce schronu powstał podziemny parking.

 

W ostatnich tygodniach wojny zabudowa placu uległa niemalże całkowitym zniszczeniu. Zachowały się tylko kamienica na rogu ul. Jodłowej i budynek administracyjny. W latach powojennych działało tu targowisko W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przy placu wzniesiono budynki mieszkalne.