Zakład Narodowy im. Ossolińskich zamierza w przyszłości otworzyć we Wrocławiu gabinet Tadeusza Różewicza. W tym celu ma rozpocząć się remont części pomieszczeń znajdujących się w kamienicy Pod Złotym Słońcem przy rynku. To właśnie w niej działa już Muzeum Pana Tadeusza cieszące się dużą popularnością.

 

W ciągu ostatnich lat Zakład Narodowy im. Ossolińskich prowadził prace mające na celu przygotować pomieszczenia w kamienicy do otwarcia Muzeum Pana Tadeusza. Inwestycji nie prowadzono jednak w części budynku, gdzie znajdowała się restauracja Złota. Planowany remont ma dotyczyć właśnie tych przestrzeni na parterze oraz w piwnicach.

 

Nowe pomieszczenia w kamienicy Pod Złotym Słońcem

Jak mówi Marcin Hamkało, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – po drobnych przebudowach i aranżacji wnętrz w tych pomieszczeniach znajdą się między innymi. księgarnia, pracownie muzealne, sala konferencyjna, magazyny czy dodatkowe szatnie. Ossolineum otrzymało już pozwolenie na budowę, trwają prace nad zabudżetowaniem inwestycji.

 

Ma być także poszerzona oferta muzealnej księgarni, a także sklepu z pamiątkami. Planuje się też prowadzenie nowych projektów artystycznych i edukacyjnych realizowanych przez zakład.

 

Gabinet Tadeusza Różewicza ma być otwarty w pierwszej połowie 2018 roku

Prace związane z otwarciem gabinetu Tadeusza Różewicza mają trwać kilka miesięcy. Plany zakładają, że będzie on otwarty już w pierwszej połowie 2018 roku. Gabinet poświęcony artyście ma znajdować się ul. Kiełbaśniczej, nad gabinetami Jana Nowaka–Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego.

 

W gabinecie ma znajdować się wystawa stała poświęcona temu popularnemu poecie. Znajdą się w nim między innymi otrzymane od gminy Wrocław dary związane z artystą, a także te, które zostały zakupione od rodziny Różewicza i otrzymane z innych źródeł, aby ochronić i upamiętnić jego życie i dorobek artystyczny.

 

W pracach programowych związanych ze stworzeniem Gabinetu Tadeusza Różewicza bierze udział zespół wybitnych polskich naukowców i publicystów.