W 2018 roku mieszkańcy Wrocławia będą mogli podzielić kwotę 25 milionów 250 tysięcy złotych na działania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Program ruszył 8 stycznia.

W czwartek, 4 stycznia 2018 roku przedstawiciele miasta poinformowali o zasadach i nowościach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Od 8 stycznia 2018 roku mieszkańcy Wrocławia mogą rozpocząć zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji.

 

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej, wskazała, że zasady WBO 2018 nie zmieniają się w sposób zasadniczy, natomiast są niewielkie korekty.

 

Zmiany w WBO 2018

Zmiany związane z WBO od tegorocznej edycji dotyczą między innymi uproszczonego formularza do zgłaszania projektów, nie będzie można składać również projektów dotyczących bieżących napraw i remontów. Będzie można również dowiedzieć się, kim jest lider projektu, dlatego mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, kto za nim stoi, a także skontaktować się z nim, aby dowiedzieć się więcej.

 

Dodatkowo projekty będą mogły dotyczyć jedynie 10 lokalizacji, ponieważ te mocno rozproszone wiązały się z większymi kosztami.

Projekty zabytkowe w WBO

Kolejna zmiana będzie dotyczyła projektów zabytkowych – w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego będzie można wybierać obiekty lub tereny, które są wartościowe dla danej społeczności i które mają być poddane renowacji albo odtworzeniu. Jako że jest to budżet obywatelski, obiekty te nie mogą być jednak wpisane do rejestru zabytków.

 

Terminy WBO 2018

Projekty zgłaszane do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego będzie można składać od 8 stycznia do 18 lutego 2018 roku. Pierwszy etap weryfikacji odbędzie się do 31 maja.

 

Poprawione projekty zgłasza się do 8 lipca. Do dnia 24 sierpnia Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje listę pozytywnie zweryfikowanych projektów prezydentowi Wrocławia.

 

Głosowanie na najlepsze projekty zostało zaplanowane pomiędzy 14 września a 1 października. W tym czasie mieszkańcy Wrocławia będą mogli wyłonić 2 okołomiejskie projekty, 2 rejonowe, a także 1 projekt dotycząc obiektów zabytkowych. W następnych latach głosowanie nad projektami może odbywać się w czerwcu.

 

Dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy Wrocławia mają możliwość samodzielnego wyboru tych projektów, które zostaną dotowane przez miasto. Dotychczas w ramach realizowanych projektów wykonano między innymi rewitalizację różnych terenów i obiektów, place zabaw dla najmłodszych, obiekty sportowe takie jak boiska, siłownie na świeżym powietrzu.